Tysabri-IV SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-IV Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri brosjyre til helsepersonell.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri MRI-anbefalinger.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri JCV indexkort.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri bruksanvisning.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera sjekkliste ved oppstart og oppfølging.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera preparatomtale brosjyre.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

En brosjyre for helsepersonell – behandling med Tecfidera

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy sjekkliste.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy brosjyre for helsepersonell.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Brosjyre om Braune et al 2018-artikkelen.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Brosjyre om Coyle et al 2018- artikkelen.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

En brosjyre om fatigue.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Brosjyre om TOP-studien.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse