Hva er Fampyra® ?

Ved multippel sklerose ødelegger betennelse det beskyttende laget rundt nervene, noe som fører til muskelsvekkelse, muskelstivhet og problemer med å gå. Fampyra inneholder virkestoffet fampridin, som tilhører en gruppe legemidler som kalles kaliumkanalblokkere. De virker ved å hindre kalium i å forlate nervecellene som er skadet av MS. Dette legemidlet antas å virke ved å la signaler passere langs nervene på en mer normal måte, slik at det blir lettere å gå. Fampyra påvirker den nevrologiske funksjonen ved å bedre den elektroniske ledningsevnen gjennom demyeliniserte nevroner1.

Uten FAMPYRA

Aksjonspotensialer svekkes og utbredes langsommere langs demyeliniserte aksoner sammenlignet med myeliniserte aksoner1

Med FAMPYRA

Fampridin er en kaliumkanalblokker. Ved å blokkere kaliumkanaler reduserer FAMPYRA ionestrømmen gjennom disse kanalene. Dette gjenoppretter repolariseringsevnen, noe som bidrar til å opprettholde aksjons­potensialer i demyeliniserte aksoner og den nevrologiske funksjonen1

Referanser:

  1. Fampyra preparatomtale (SPC) 11/2019, avsnitt 4.1-4.4, 4.8, 5.1 og pakningsvedlegg

Biogen-5100/0420