Artikler og studier

DEFINE1:

2-årig, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III studie av 1,234 pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose.

Last ned DEFINE-publikasjonen her.

CONFIRM2:

2-årig, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III studie med 1417 pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose, inkludert glatirameracetat som referanselegemiddel.

Last ned CONFIRM-publikasjonen her.

Integrert analyse av DEFINE og CONFIRM: Last ned her.

ENDORSE3:

ENDORSE er en 9 års oppfølgingsstudie fra de pivotale studiene DEFINE og CONFIRM.

Last ned ENDORSE-publikasjonen her.

Referanser:

1. Gold R, Kappos L, Arnold DL, et al.; DEFINE Study Investigators. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for re­lapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012;367(12):1098-1107.

2. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, et al.; CONFIRM Study Investigators. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012;367(12):1087-1097.

3. Gold R, Arnold DL, Bar-Or A, Fox RJ, Kappos L, Chen C, et al. Safety and efficacy of delayed-release dimethyl fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: 9 years’ follow-up of DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE. Ther Adv Neurol Disord. 2020;13:1–17.