Tecfidera® (dimetylfumarat)

Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling
av voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1 .

Les mer her

Real world evidence

Real World Evidence kan minske kunnskapsgapet mellom randomiserte
kontrollstudier og klinisk praksis og muliggjøre pasienttilpasset medisin.

Les mer her

Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE og CONFIRM ble samlet i en forhånd spesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Les mer her

Sikkerhetsinformasjon

Les mer her

FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål

Les mer her