PLEGRIDY®

Hva er Plegridy®?

Plegridy brukes til å behandle attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)
hos voksne i alderen 18 år og oppover.

Les mer her

Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE og CONFIRM ble samlet i en forhånd spesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Les mer her

Sikkerhetsinformasjon

Les mer her

FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål

Les mer her