Videoarkiv

Forsker og lege Einar A. Høgestøl forteller om sin forskning på hjernealder og MS

Se intervju med prof. Trygve Holmøy om høydepunkter fra Biogens symposium om MS

Prof. Elisabeth Gulowsen Celius deler sine tanker om viktigheten av å finne best mulig behandling for hver enkelt pasient

Er det noen sammenheng mellom MS og kreft? Forsker Nina Grytten Torkildsen

RAM-MS studien Professor Øivind G. Torkildsen

Prof. Gavin Giovannoni & Prof. Joao Cerqueira forteller om Body Interact

Intervju med Prof. Gabriel Pardo

Intervju med Dr. Melinda Magyari

Se føredragen frå årets nasjonale Tysabrimøte

Biogen MS Fokus 22.november
Prof. Stefan Braune

Se foredraget til prof. Øivind F. G. Torkildsen om Real World Evidence

Prof. Roshan das Nair om Cognitive Rehabilitation på Biogen MS Fokus 22.november

Se intervju med prof. Øivind F. G. Torkildsen om hans perspektiver på Real World Evidence

Se den nye Plegridy instruksjonsfilmen

En film om MS til voksne

En animert film om MS til barn

Prof. Tim Spelman forteller om MS Base, verdens største register av MS pasienter

Rob Hyde, senior medical director Biogen, forteller om Biogens engasjement ved real-world evidence

Intervju med prof. Peter Feys om nylig publiserte Fampyra-data

Nolan Campbell, medisinsk direktør i Biogen Global, forteller om den oppdaterte risikostratifiseringen for natalizumab og kumulativ risiko for PML  

Gerhard Tischler, medisinsk direktør i Biogen EU, forklarer hvorfor Biogen valgte å fokusere på neurofilamenter på Biogen Symposiumet under ECTRIMS 2018

Ass. Professor Ali Manouchehrinia forteller om innholdet av Biogen Research Day på ECTRIMS 2018

Dr. Gabriel Pardo forteller om viktigheten av en langsiktig behandlingsstrategi