Nolan Campbell, medisinsk direktør i Biogen Global, forteller om den oppdaterte risikostratifiseringen for natalizumab og kumulativ risiko for PML.  

Se også: