Digital helse

Family is eating
Family is eating
Family is eating

Om digital helse

Digital teknologi skaper nye muligheter til å videreutvikle medisinsk innovasjon, klinisk behandling og oppfølging av pasienter. Biogen ønsker å gjøre persontilpasset og digital medisin innen nevrovitenskap til en realitet ved å kombinere teknologi og biologi.

Norge er et modent digitalt samfunn som er godt egnet for implementering av slike løsninger. Biogen Norge har derfor stort fokus på digital helse.

Om Biogen Digital Health (BDH)

BDH er en global enhet av Biogen dedikert til persontilpasset og digital medisin innen nevrovitenskap. 

Vår unike organisasjon jobber på tvers av medisinske og tekniske fagdisipliner for å møte pasientbehov med nye metoder.

Forskning på digital helse

BDH utvikler, validerer og implementerer digitale helseløsninger i samarbeid med eksterne
samabeidspartnere som akademia, sykehus, tech-selskaper og start-ups.

Våre fokusområder innen digital og persontilpasset medisin

Laboratory Microscope
Laboratory Microscope
Laboratory Microscope

Styrke forskning

med persontilpassede metoder, inkludert digitale biomarkører

Doctor
Doctor
Doctor

Utruste helsepersonell

med evidensbaserte digitale løsninger for å predikere, detektere, behandle og følge opp sykdommer

Hand
Hand
Hand

Støtte pasienter

med digitale løsninger for å bedre sykdomsforløpet

Target Icon
Target Icon
Target Icon

Utvikle digitale terapier

for å komplementere medisinsk behandling med persontilpassede intervensjoner

Aktuelt

Rapport "Innføring av digitale terapier - Hva skal til?"

Rapporten har fokus på hva digitale terapier er og hvilket potensiale de har i det norske helsevesenet. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics.

LAST NED RAPPORTEN